آرشیو خبر

شعر نو کنکوری ها

بدون دیدگاه ، 962 بازديد ، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

من میگم من و شکستن در دانشگاه رو بستن تو میگی کنکوریا هم همشون خسته ی خستن من میگم آخه پولم کو تا بدم دانشگاه آزاد تو میگی بابات بزرگه می ده اون پولای مازاد واسه رفتن به دانشگاه می زنیم هزارتا ملق یکی مون یه فرد باهوش یکی مو