آرشیو خبر

ریزترین شارژر دنیا مخصوص تلفن های همراه راببینید

بدون دیدگاه ، 467 بازديد ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

 ریزترین شارژر دنیا مخصوص تلفن های همراه راببینید ،برای  بسیاری از کاربران تلفن های همراه پیش آمده که در یک موقعیت اضطراری قرار گیرند و باتری تلفن همراه آن ها تمام شود و هیچگونه راهی برای شارژر باتری نداشته باشند و یا این