آرشیو خبر

رتبه های اول کشور ایران در کتاب گینس

بدون دیدگاه ، 1874 بازديد ، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

در چه زمینه هائی ایران در جهان مقام اول را دارد؟ رتبه های اول ایران در دنیا ۱- بیشترین تولید پسته …۲- بیشترین تولید خاویار ۳- بیشترین تولید خانواده توت ۴- بیشترین تولید زعفران (۸۰% کل تولید جهانی) ۵- بیشترین تولید زرشک ۶- ب