آرشیو خبر

خانمی داخل کیسه زباله در هواپیما+تصویر

بدون دیدگاه ، 1350 بازديد ، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

خانمی داخل کیسه زباله در هواپیما+تصویر تصویری که میبینید   خانم داخل نایلون رفته است نم ی دانست که با این کارش سوژه رسانه ها قرار میگیرد براستی این خانم چرا این کاررا کرده آیا در هواپیما موارد مسری وجودداشته یا چرا یک خام