آرشیو خبر

داستانک جالب و زیبای : دستیار شرلوک هولمز!

بدون دیدگاه ، 1011 بازديد ، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

هات کلوب: شرلوک هولمز کارآگاه معروف و معاونش واتسون رفته بودند صحرا نوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند. نیمه های شب هولمز بیدار شد و آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار کرد و گفت: نگاهی به آن بالا بینداز و به من بگو چ