آرشیو خبر

طنز خنده داره تفاوتهای جالب زن ایرانی قدیم با زن ایرانی جدید

یک دیدگاه ، 906 بازديد ، ۰۱ خرداد ۱۳۹۱

این مطلب فقط جنبه طنزگونه دارد ، ولاغیر ! لطفا به خانوم ها بر نخوره ! صبح ساعت ۵ زن ایرانی قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کندزن ایرانی جدید: مثل خرچنگ به رختخو